PADI AWARE Fish Identification

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

   

  PADI Speciality Course – AWARE Fish Identification – špecializačný kurz identifikácie rýb.

  AWARE-Identifikácia rýb (AWARE-Fish Identification) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači oboznamujú s najčastejšími čeľaďami, skupinami a druhmi rýb svetových teplých a tropických vôd. Dôraz sa kladie na význam projektu AWARE a osobnej účasti na ochrane morského ekosystému.

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu AWARE – Identifikácia rýb je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :

  ● boli oboznamení s najčastejšími čeľaďami, skupinami a druhmi rýb svetových teplých a tropických vôd. Dôraz sa kladie na význam projektu AWARE a osobnej účasti na ochrane morského ekosystému

  ● poznali výskumný projekt Firsh Survey Project – kooperácia medzi Reef Environmental Education Foundation (REEF) a The Nature Concervancy. Účastníci kurzu sa naučia ako ochraňovať ryby a ako vypisovať dotazníky na výskum morských zdrojov.

  ● naučili sa identifikovať najčastejšie druhy korálových rýb.

   

  Prihláška na kurz