PADI Underwater Photographer

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

  PADI Speciality Course – UW Photographer – Potápač – Fotograf

  Potápač fotograf (Underwater Photographer) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach fotografovania pod vodou – princípov, kompozície, typov filmu, bleskov a svetiel ako aj v ovládaní potápačského fotoaparátu

  Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu pokročilého potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
  ● ovládali praktiky fotografovania pod vodou – princípy, kompozície, typy filmov, bleskov a svetiel ako aj v ovládanie potápačského fotoaparátu

  ● ovládali praktiky starostlivosti o potápačský fotoaparát

  ●boli schopní fotiť adekvátne potápačské fotografie čo sa týka kompozície, zaostrenia a expozície.

  Obsah kurzu : kurz potápača fotografa podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

  TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov fotografovania pod vodou ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači fotografi potrebujú. Skladá sa z 11 častí.
  Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

  Druhá časť – fotografovanie a vodné prostredie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: prečo fotiť pod vodou, tlak a fotografovanie, odpor a fotografovanie, chladná voda, vztlak, korózia, rozptýlené čiastočky.

  Tretia časť – chápanie vplyvu svetla pre fotografovanie pod vodou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: strata svetla pod vodou, strata farieb pod vodou, refrakcia.

  Štvrtá časť – základné súčasti fotoaparátu. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vyvolávacia (čierna) komora, päť najdôležitejších súčastí.

  Piata časť – šošovka. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vplyv šošovky na ostrosť fotografie, vymeniteľné a fixné šošovky, typy vymeniteľných šošoviek, apretúra a hĺbka poľa.

  Šiesta časť – správna expozícia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: správna expozícia, expozičné ovládače, svetlometer, programovanie expozičnej elektroniky v plnoautomatických fotoaparátoch, expozičná štrbina.

  Siedma časť – film. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: tri hlavné predpoklady, rýchlosť filmu, výber filmu.

  Ôsma časť – blesky. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: päť hlavný častí blesku, typy blesku, manuálne blesky, výber blesku, techniky fotenia s bleskom, držanie blesku v ruke, vzdialenosť od objektu fotografovania, rovnováha blesku a denné svetlo.

  Deviata časť – základné techniky fotenia pod vodou.

  Desiata časť – kompozícia.

  Jedenásta časť – predponorová kontrola a starostlivosť o potápačský fotografický systém.

  Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.
  Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

  PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača fotografa je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

  Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

   

   

  Prihláška na kurz