PADI Underwater Naturalist

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

    PADI Speciality Course – UW Naturalist – potápač – prírodovedec.

    Počas dvoch ponorov sa naučíte rozpoznávať jednotlivé charakteristiky vodného ekosystému ako aj jednotlivé spôsoby interakcie medzi človekom a vodnými organizmami.

    Prihláška na kurz