PADI Peak Performance Buoyancy

Špecializačný kurz potápania

Detail kurzu

    PADI Speciality Course – Peek Performance Buoyancy – špecializačný kurz dokonalého vyváženia.

    Počas dvoch ponorov sa naučíte dokonale vyvažovať rôznymi spôsobmi a v rôznych podmienkach. Tento kurz je zameraný na teoretické ako aj praktické zdokolenie sa v umení dokonalého vyváženia sa, čo Vám zabezpečí menší výdaj energie na plávanie, zbezpečnenie vašich ponorov v zmysle zlepšenia viditeľnosti a ochrany životného prostredia.

     

    Prihláška na kurz