Hľadáte niečo nové? Robiť to, o čom iní iba snívajú? Meniť životy ľudí? ak áno, tak sa zapíšte do nášho kurzu – Padi IDC (Instructor).

Ako jediní na Slovensku vám ponúkame profesionálny kurz potápania – Padi Instructor Development Course. Kurz sa skladá z 2 častí (PADI Assistant Instructor, PADI Open Water Scuba Instructor) a nakoniec je zakončený skúškou (Padi IE).

V tomto kurze si zdokonalíte rozvoj prezentačných a výučbových schopností, ako v učebni, tak v bazéne alebo v kontrolovaných podmienkach a samozrejme, na otvorenej vode. Počas celého kurzu budete skúšaní a hodnotení pomocou testov z teorií a pravidiel potápania. Hodnotené budú aj všetky prezentácie, vďaka čomu je zaručená kontrola vašeho úspešného postupu v tomto kurze, takže má váš Course Director možnosť sa s vami zamerať na oblasti, v ktorých máte nedostatky. Po prejdení tohto programu vás čaká skúška Padi IE, ktorá je kontrolovaná zamestnancami z Padi, takže je zaručená nestrannosť.

Skúšky IE sa skladajú z testov teórie, pravidiel patápania, z teoretickej prezentácie a predvedeniu niektorých cvikov, rescue cvičenia a prezentácie v kontrolovaných podmienkach a na otvorenej vode a prebiehajú v slovenskom a anglickom jazyku.

Podmienky na kurz
Byť certifikovaný ako PADI Dive Master minimálne 6 mesiacov, mať registrovaných minimálne 100 ponorov.
Minimálny vek 18 rokov
Potvrdenie od lekára o spôsobilosti na potápanie
Doloźiť potvrdenie o absolvovanie kurzu EFR pred maximálne 24 mesiacmi a byť PADI EFR Instructor
Predložiť všetky potápačské kvalifikácie od OWD po DM (Všetko PADI)
Fotografie pasovej veľkosti
Logbook