Kurz je určený všetkým záujemcom na dokonalé zvládnutie techník kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci, hlavne pre potápačov (podmienka pre absolvovanie potápačského kurzu potápača záchranára – PADI Rescue Diver kurzu

Cieľom kurzu kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci – Emergency First Responder je naučiť záujemcov:

 ● posúdiť núdzovú situáciu

 ● správne použiť ochranné prostriedky

 ● správne vykonať kontrolu reakcie postihnutého podaním prehlásenia respondera, poklepaním, zatrasením. Stisnutím ramena alebo paže upútať pozornosť postihnutého.

 ● zavolať profesionálnu zdravotnícku pomoc v primeranom čase, behom krokov kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci

 ● rozpoznať postihnutého v bezvedomí alebo inú núdzovú situáciu a určiť, či je resuscitácia vhodná

 ● uskutočniť núdzový prenos a umiestnenie osoby do stabilizovanej polohy

 ● spriechodniť a zaistiť dýchacie cesty použitím techniky záklonu hlavy alebo nadvihnutím brady (vysunutím spodnej čeľuste)

 ● efektívne vykonať umelé dýchanie jedným záchranárom, použitím techník dýchania z úst-do-úst alebo z úst-do-masky

 ● vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu jedným záchranárom

 ● dôležitosti včasnej defibrilácie behom kardiopulmonálnej resuscitácie a postupov prvej pomoci dvomi spôsobmi

 ● zvládať vážnejšie vonkajšie krvácania

 ● zvládať manažment šoku

 ● stabilizovať a zvládnuť možné poranenia chrbtice

 ● vykonať manuálnu stabilizáciu zranených kostí, keď profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

 ● vykonať začiatočné a následné posúdenie zranení alebo ochorení osoby pokiaľ sa profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

 ● vykonať všetky zručnosti spôsobom, ktorý minimalizuje riziko pre Emergency First Respondera, postihnutého a okolo stojacích.

Podmienky na kurz EFR

Cena75€
Dĺžka trvania1 deň
Počet ponorovBez ponorov
Minimálny vek15 rokov
V cene je zahrnutéÚplne všetko!!
(manuál, licencia, občerstvenie...)
Ukončený kurzPADI AOWD

Dátumy začiatkov PADI EFR + PADI Rescue Diver kurzu

Dátum začiatkuMiesto konaniaTrvanieCenaPočet účastníkov
28.5.2018Bratislava/Senec14 dní250€Max. 8 účastníkov

Prihláška na kurz