PADI Speciality Course – Dry Suit Diver – špecializačný kurz potápania v suchom obleku 

Potápač v suchom obleku (Dry Suit Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa v suchom obleku do maximálnej hĺbky 18 metrov

Cieľ kurzu: cieľom špecializačného kurzu potápača v suchom obleku je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
● mali rozsiahlejšie teoretické znalosti o potápaní v suchom obleku

● vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory v suchom obleku.


Obsah kurzu : Kurz potápača v suchom obleku podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí – teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ – predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači v suchom obleku potrebujú. Skladá sa z 11 častí.
Prvá časť – predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť – základné termálne uváženia a podchladenie pod vodou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: voda a teplo, príznaky podchladzovania sa, chlad pod vodou.

Tretia časť – mokrý alebo suchý oblek.

Piata časť – konštrukcia suchého obleku.

Šiesta časť – podoblečenie.

Siedma časť – záťažový systém, kompenzátor vztlaku a úprava vztlak.

Ôsma časť – starostlivosť o suchý oblek, uskladnenie, zbalenie.

Deviata časť – opravy suchého obleku.

Desiata časť – núdzové stavy pri potápaní so suchým oblekom.

Jedenásta časť – hlavné pravidlá potápania sa so suchým oblekom. Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom. Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta. PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača navigátora je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode. Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.


Podmienky na kurz PADI Dry Suit Diver

Minimálny vek10 Rokov
Ukončený kurzPADI OWD
CenaTBA€
Počet ponorovTBA
Počet lekciíTBA
TrvanieTBA

Prihláška na kurz